top of page

DOJO REGELS

 • Voor de Baby Ju Jitsu-groep zijn de ouders verantwoordelijk voor het verschonen van hun kind in de kleedkamers. Breng uw kind indien mogelijk al mee met de Ju Jitsu-kimono om agglomeraties door COVID te voorkomen.

 • Kom niet meer dan 15 minuten te vroeg aan, want de deuren gaan op slot terwijl we nog een les geven.

 • Als een leerling te laat komt, moet hij / zij wachten tot de coaches hallo zeggen en hem / haar toelaten om de les in te gaan.

 • Ouders mogen tijdens het volgen van een proefles in de sportschool blijven met een stille telefoon en zonder instructies te geven aan de cursisten. Kijkers verlaten in principe pas de zaal nadat de training is begonnen als de training is afgelopen. Als je met een tweede kind naar de les kijkt, zorg er dan voor dat het kind altijd bij je blijft of dat de coaches je kunnen vragen om buiten te wachten.

 • Het is niet toegestaan ​​om tijdens een les in de sportschool te verblijven, tenzij in bijzondere omstandigheden met de coaches overeengekomen.

 • Het is niet toegestaan ​​om met schoenen op de trainingsmat te stappen.

 • Alle studenten MOETEN een Ju Jitsu Kimono dragen en het Leonis Ju Jitsu Club T-shirt eronder. Het trainingsmateriaal dient op een niet direct zichtbare plaats voorzien te zijn van de naam van de student. U kunt het uniform rechtstreeks via onze online shop kopen.

 • Gevonden voorwerpen worden verzameld en kunnen, indien getagd, worden teruggegeven aan de juiste persoon. We raden u daarom sterk aan om de items te markeren en de kinderen hun spullen in een tas te laten meenemen.

 • De leerlingen moeten zorgen voor een schoon lichaam, korte nagels aan handen en voeten. Sieraden en hoofddeksels zijn verboden (inclusief oorbellen en / of piercings). Als sieraden niet kunnen worden verwijderd, moet deze worden afgeplakt. Dit alles onder meer om veiligheidsredenen.

 • Eten en drinken is in de dojo niet toegestaan ​​(dus ook geen kauwgom) tenzij het sportdrank betreft en er wordt voor gezorgd dat er niet gemorst wordt.

 • Wie zich schuldig maakt aan wangedrag, binnen of buiten de dojo, wordt niet meer toegelaten tot de training. Dit alles ter beoordeling van trainers.

 • Discipline en motivatie staan hoog in het vaandel bij onze school. De student moet dan ook blijk geven van een goede inzet tijdens de trainingen en de wil om te leren. Indien hier naar inzicht van de trainers niet voldoende aan voldaan wordt zullen zij in contact treden met de ouders of het lid om te zoeken naar een passende oplossing.

 • De communicatie tussen de trainers en de ouders verloopt voornamelijk via e-mail.

bottom of page